Subsidies

SubsidieOnze subsidie filosofie: Start nooit een traject alleen omdat er geld voor beschikbaar is. Vraag alleen subsidies aan als je daardoor een traject eerder kan beginnen, sneller of uitgebreider uit kan voeren. Of om een traject met meer impact te kunnen implementeren.

De overheid heeft diverse stimuleringsmaatregelen voor ondernemers. Met deze subsidies probeert de overheid ondernemers tegemoet te komen bij duurzame investeringen.

Op deze pagina informeren we je over enkele algemene subsidies Extra aandacht natuurijk voor subsidies die mogelijk ingezet kunnen worden voor trajecten waar De Groeicoach een bijdrage aan kan leveren. Met een dergelijke subsidie kunnen de directe kosten van een groeitraject voor de onderneming beperkt blijven.

Wij kunnen je persoonlijk helpen bij het vinden van interessante subsidies. De Groeicoach werkt ook samen met verschillende partijen die hierin gespecialiseerd zijn.

Algemene subsidies

Sociale
Innovatie
  • Duurzame inzetbaarheid: Het Europese Sociale Fonds (ESF) stelt budget beschikbaar voor bedrijven om meer mensen langer en productief aan het werk te houden. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie, ter hoogte van maximaal €12.500,–, kan ingezet worden voor diverse thema’s en activiteiten.
    De Groeicoach heeft eerder met ondersteuning van deze subsidie succesvolle trajecten bij bedrijven ondersteund. Hierdoor is de duurzame inzetbaarheid binnen deze organisaties vergroot en zijn mensen gemotiveerder en productiever aan het werk. Kortom: deze ondernemingen zijn gegroeid.
    Aanvragen: De Groeicoach kan je helpen bij het aanvragen van deze subsidie. Het eerstvolgende tijdvak voor indiening loopt van 12 november 2018 (09.00 uur) tot en met 16 november 2018 (17.00 uur). De volgende (en laatste) aanvraagperiode loopt van 8 tot en met 12 april 2019. Een bedrijf kan slechts in één van de tijdvakken een subsidie toegewezen krijgen. Het traject zelf start na goedkeuring van de aanvraag en moet dan in 12 maanden afgerond worden. Er is veel belangstelling en bij overintekening vind loting plaats. Ben er dus zo snel mogelijk bij! Meer weten? Neem even contact met me op: 06-2468 3644 of via info@degroeicoach.nl. Via deze pagina houden we je op de hoogte van de exacte aanvraagperiodes, zodra deze bekend zijn.
    Klik voor meer informatie hier.
(Technische) Innovatie

WBSO

RDA

Innovatiebox