fbpx

Onze subsidie filosofie

Subsidie

Onze subsidie filosofie houdt in dat je nooit moet starten aan een subsidietraject alleen omdat er geld voor beschikbaar is. Vraag alleen subsidies aan als je daardoor een traject eerder kan beginnen, sneller of uitgebreider uit kan voeren of om een traject met meer impact kan implementeren.

De overheid heeft diverse stimuleringsmaatregelen voor ondernemers. Met deze subsidies komt de overheid ondernemers tegemoet bij duurzame investeringen.

Op deze pagina informeren we je over enkele algemene subsidies. Extra aandacht natuurijk voor subsidies die ingezet kunnen worden voor trajecten waar de Groeicoach een bijdrage aan kan leveren. Met dergelijke subsidies kunnen de directe kosten van een groeitraject voor de onderneming beperkt blijven.

Hulp bij het zoeken

De Groeicoach helpt je bij het vinden van interessante subsidies. Ook werken we samen met verschillende partijen die gespecialiseerd zijn in het aanvragen en administreren van verschillende soorten subsidietrajecten. Je kan het natuurlijk ook zelf allemaal doen, en waar mogelijk willen we je daar graag bij ondersteunen, maar soms moet je bepaalde zaken gewoon door de specialisten laten doen en zelf focussen op waar jij goed in bent.

Algemene subsidies

 
 

NL Leert Door

NL leert door is een subsidieregeling van de rijksoverheid om de werkgelegenheid tijdens de coronacrisis op peil te houden.

Iedereen die ouder is dan 18 jaar mag eenmalig kosteloos een Ontwikkeladvies (ter waarde van €700) aanvragen. Hert doel van deze regeling is om mensen meer de regie over hun loopbaan in eigen handen te geven. Het traject bestaat onder andere uit een online Arbeidsmarktscan en 4 uur (online of offline) coaching. 

Kijk voor meer uitgebreide informatie hier.

 

Leren en Ontwikkelen

SLIM regeling

De SLIM regeling is bestemd voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf.

Activiteiten
De SLIM subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:
1. doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

2. verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb- ondernemingen;

3. ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of

4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

Vergoeding
De subsidie bedraagt tot wel maximaal 80% (!) van de subsidiabele kosten voor een kleine onderneming. Verder geldt dat het maximale subsidiebedrag voor mkb- ondernemingen minder dan € 25.000 bedraagt.

Uitgebreide informatie
Kijk voor meer uitgebreide informatie hier.

(Technische) Innovatie

WBSO

Innovatiebox

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (TIM)