Subsidies

SubsidieOnze subsidie filosofie: Start nooit een traject alleen omdat er geld voor beschikbaar is. Vraag alleen subsidies aan als je daardoor een traject eerder kan beginnen, sneller of uitgebreider uit kan voeren of om een traject met meer impact kan implementeren.

De overheid heeft diverse stimuleringsmaatregelen voor ondernemers. Met deze subsidies komt de overheid ondernemers tegemoet bij duurzame investeringen.

Op deze pagina informeren we je over enkele algemene subsidies. Extra aandacht natuurijk voor subsidies die ingezet kunnen worden voor trajecten waar de Groeicoach een bijdrage aan kan leveren. Met dergelijke subsidies kunnen de directe kosten van een groeitraject voor de onderneming beperkt blijven.

De Groeicoach helpt je bij het vinden van interessante subsidies. Ook werken we samen met verschillende partijen die hierin gespecialiseerd zijn.

Algemene subsidies

Sociale
Innovatie
  • Duurzame inzetbaarheid: Via deze pagina houden we je op de hoogte van de exacte aanvraagperiode, zodra deze bekend is. Klik hier voor meer informatie. 
  • Het Europese Sociale Fonds (ESF) stelt budget beschikbaar voor bedrijven om mensen langer en productief aan het werk te houden. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk zijn. De subsidie, ter hoogte van maximaal €12.500,–, kan ingezet worden voor diverse thema’s en activiteiten.
    De Groeicoach heeft eerder met ondersteuning van deze subsidie succesvolle trajecten bij bedrijven ondersteund. Hierdoor is de duurzame inzetbaarheid binnen deze organisaties vergroot en zijn mensen gemotiveerder en productiever aan het werk. Kortom: deze ondernemingen zijn gegroeid.
    Aanvragen: De Groeicoach helpt je bij het aanvragen van deze subsidie. De eerstvolgende (en voorlopig laatste) aanvraagperiode voor deze subsidie opent op 8 april 2019 (09.00 uur) en loopt tot en met 12 april 2019 (17.00 uur). Het traject zelf start na goedkeuring van de aanvraag en moet dan in 12 maanden afgerond worden. Er is €15 miljoen budget beschikbaar en de aanvragen worden behandeld op basis van aanvraagdatum. €15 miljoen lijkt veel, maar voor het tijdvak 2016 was €30 miljoen beschikbaar en dit is volledig benut. Ben er dus zo snel mogelijk bij! Meer weten? Neem contact met ons op: 06-2468 3644 of via info@degroeicoach.nl.
(Technische) Innovatie

WBSO

Innovatiebox

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (TIM)