fbpx

Organisatie opstellingen

Je hoort er steeds vaker over: organisatie opstellingen. Maar wat zijn dat nou precies, die organisatie opstellingen?

Door middel van organisatie opstellingen kan je dynamieken die binnen je organisatie spelen, maar die niet formeel vastgelegd of tastbaar zijn, zichtbaar maken. Het gaat daarbij over dynamieken in de onderstroom van een organisatie. Die onderstroom is het gebied van onuitgesproken verwachtingen en regels, de bedrijfscultuur, weerstand, macht en vertrouwen. Kortom, alles wat niet in systemen en structuren is vastgelegd, maar wel een grote invloed heeft om de onderlinge communicatie en samenwerking.

Organisatie opstellingen Groeicoach

Organisatie opstellingen zijn een onderdeel van Systemisch Werken. Wil je meer informatie over Systemisch Werken, klik dan hier.

Deze methodiek gaat er vanuit dat jij als individu een onderdeel bent van een groter geheel, het systeem. Binnen het systeem zijn er bepaalde wetmatigheden die ervoor zorgen dat het systeem intact blijft en goed functioneert. Binnen je familie ben je onderdeel van een familliesysteem en binnen een organisatie (zoals een bedrijf) ben je onderdeel van een organisatiesysteem. 

Een organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een organisatie, waarin medewerkers, afdelingen, klanten, producten of doelen (vertegenwoordigd door ‘representanten’) in de ruimte worden opgesteld in verhouding tot elkaar. Dit opstellen van representanten kan met poppetjes of andere voorwerpen op tafel (een. zogenaamde tafelopstelling) of met mensen. Het mooie van een ‘live’ opstelling is dat de representanten, ook al kennen ze de betrokken mensen en situatie niet, intuïtief aanvoelen waar spanningen zitten en waar mogelijke veranderingen in het systeem tot oplossingen kunnen leiden. 

Organisatie opstelling Systemisch werk tafelopstelling

Organisatie opstellingen kunnen individueel worden uitgevoerd als jij als ondernemer of als medewerker (persoonlijk) een spanning ervaart binnen de organisatie. Maar een opstelling kan ook in teamverband of met de gehele organisatie worden uitgevoerd. Een goede, onafhankelijke begeleiding is essentieel voor het succesvol inzetten van een organisatie opstelling. Er moet namelijk gekeken worden naar de vraag achter de vraag en naar de oorsprong van een probleem of spanning. Daarvoor zijn de juiste vraagmethodieken en -formuleringen van doorslaggevend belang. Ook kunnen er tijdens een opstelling allerlei emoties en (onbewuste) aannames naar boven komen die op de juiste wijze verwerkt en begeleid moeten worden.

We vertellen je graag meer over deze bijzondere methodiek en kunnen gezamenlijk kijken of en hoe dit kan helpen bij het oplossen van spanningen en problemen binnen jouw organisatie.