fbpx

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Met de TMA Methode verbindt de Groeicoach organisaties met mensen en ontwikkelt talenten en competenties door inzichten te geven in talenten, interesses, competenties, drijfveren en loopbaan. TMA is gebaseerd op positieve psychologie en kan gebruikt worden voor werving, selectie, ontwikkeling en loopbaanadvies. Zowel voor individuen als teams.

Drijfveren en talenten

De TMA Methode is gebaseerd op 22 drijfveren die de basis vormen van 44 talenten. Deze talenten zijn onderverdeeld in 6 talent dimensies. Alle TMA talenten hebben ook weer een link met specifieke competenties. 

De methode brengt de huidige talenten in kaart en ook de ontwikkelmogelijkheden.

De TMA Methode kan worden ingezet voor diverse doeleinden zoals; selectie, beroepskeuze, opleiding, loopbaanontwikkeling, re-integratie, beoordeling, teambuilding en coaching.
Met deze methode ben je snel in staat persoonlijkheid en gedrag van coachees, trainees, medewerkers en sollicitanten in kaart te brengen.

Veerkrachtige medewerkers

“Mensen presteren beter en zijn meer betrokken

wanneer ze werken in overeenstemming

met hun natuurlijke talenten!”

Match verwachtingen met talenten

Om het beste uit je mensen te halen moet je heel duidelijk zijn in wat je van ze verwacht. Vervolgens moet je weten wat hun talenten zijn. Dat kan je achterhalen door in gesprek te gaan met ze, maar je kan het ook objectief laten meten met de TMA methode. En vervolgens moet je de verwachtingen zien te matchen met de aanwezige en verder te ontwikkelen talenten.

De TMA rapportages helpen je al een heel eind op weg, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om een goede begeleiding van je medewerkers. Onze coaches helpen je medewerkers hun talenten verder te ontwikkelen en de beste prestaties te leveren vanuit hun authentieke drijfveren en mogelijkheden. 

Wat is TMA nu precies?

De TMA Methode is het instrument voor talentmanagement. Het ondersteunt jouw talentmanagement met het in kaart brengen van talenten, drijfveren en ontwikkelpotentieel. 

De Talenten Motivatie Analyse is een online talentenanalyse die inzicht geeft in de eigen talenten en valkuilen. Dit is essentieel voor het hanteren en uitdragen van het gewenste gedrag. De deelnemer wordt zich hierdoor bewust van het eigen gedrag en staat stil bij waar hij of zij zichzelf wil en kan verbeteren. 

Juist dit inzicht in de verschillende persoonlijkheden en talenten maakt de keuze voor iemands gedrag in bepaalde situaties duidelijker. Waarom handelt de ene persoon op deze wijze en de ander totaal anders? Er wordt eveneens inzicht verschaft in de ontwikkelbaarheid van dit gedrag, dit kan voor het dagelijks management een indicatie zijn waar men een medewerker meer ondersteuning zou kunnen bieden of waar zijn of haar afbreukrisico ligt. Daarnaast kunnen de deelnemers met hun eigen TMA rapportage in de hand gericht werken aan persoonlijke ontwikkelpunten en/of deze bespreken met hun eigen leidinggevende. Hierdoor is het niet iets eenmaligs maar wordt de verworven kennis verankerd in het interne proces.

Met TMA aan de slag?

De Groeicoach biedt meerdere mogelijkheden om met de TMA methodiek aan de slag te gaan binnen jouw organisatie. 

Je kan de TMA methode toepassen bij de ontwikkeling van je huidige medewerkers om hun talenten beter in kaart te brengen en verder te ontwikkelen. Maar je kan de TMA methode ook gebruiken voor het opstellen van het juiste zoekprofiel voor nieuwe vacatures. Vanuit dit zoekprofiel kan de TMA methode je ook weer helpen om de best passende kandidaat te selecteren.  

Hoe gaat dit allemaal in z’n werk en hoe kan jij binnen jouw bedrijf het beste profiteren van de TMA methode? Één van onze gecertificeerde TMA professionals komt graag bij je langs om alle mogelijkheden door te nemen en gezamenlijk het beste plan van aanpak op te stellen.