fbpx

Subsidies voor coaching bij ondernemers

Wist jij dat de overheid diverse stimuleringsmaatregelen voor ondernemers heeft? Met deze subsidies komt de overheid ondernemers tegemoet bij duurzame investeringen.

Op deze pagina informeren we je over enkele algemene subsidies. Vrijwel al deze subsidies kunnen ingezet worden voor trajecten waar de Groeicoach een bijdrage aan kan leveren. Met dergelijke subsidies blijven de directe kosten van een  groeitraject voor de onderneming beperkt.

Hulp nodig bij het zoeken?

Kom je er zelf niet uit? Of vind je het teveel gedoe? Wij werken samen met verschillende partijen die gespecialiseerd zijn in het aanvragen en administreren van verschillende soorten subsidies. Zo kan jij je blijven focussen op waar jij zelf goed in bent.

Een aantal links om je op weg te helpen

Algemene subsidies en regelingen:

(Technische) Innovatie

De SLIM regeling

De SLIM regeling is bestemd voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Naar alle waarschijnlijkheid vindt er in september 2021 weer een opstelling plaats waarin ondernemers de subsidie aan kunnen vragen.

Activiteiten
De SLIM subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:

1. doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

2. verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb- ondernemingen;

3. ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of

4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

Vergoeding
De subsidie bedraagt tot wel maximaal 80% (!) van de subsidiabele kosten voor een kleine onderneming. Verder geldt dat het maximale subsidiebedrag voor mkb- ondernemingen € 24.999,- bedraagt.

NL leert door!

NL leert door is een subsidieregeling van de rijksoverheid om de werkgelegenheid tijdens de coronacrisis op peil te houden.

Iedereen die ouder is dan 18 jaar mag eenmalig kosteloos een Ontwikkeladvies (ter waarde van €700) aanvragen. Het doel van deze regeling is om mensen meer de regie over hun loopbaan in eigen handen te geven. Het traject bestaat onder andere uit een online Arbeidsmarktscan en 4 uur (online of offline) coaching.

Subsidies coaching