fbpx

Coaching voor MKB ondernemers en medewerkers

Coaching voor ondernemers

Wat is coaching nu eigenlijk precies? Laten we beginnen met enkele definities. Van Dale heeft het bij het woord over ‘ begeleiden, opleiden, helpen.

Wikipedia is iets uitgebreider: ‘Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een op een relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coaching traject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee.’ 

De Groeicoach richt zich  vooral op coaching van ondernemers met ambitie die zichzelf, hun bedrijf en/of hun medewerkers willen laten groeien. Het gaat daarbij om persoonlijke groei (van de ondernemer, de manager en/of de medewerkers) wat daarnaast ook duidelijk aantoonbaar zakelijk resultaat tot gevolg zal hebben. Een goed coachingstraject helpt je om het beste uit jezelf te halen en jezelf te ontwikkelen.

Gerard Wemmers Klant Referentie
Gerard Wemmers
Ondernemer

"Ik heb het traject bij de Groeicoach als positief ervaren. Ik was in het begin wat sceptisch vanwege eerdere ervaringen maar de aanpak was helder en verfrissend. De MapsTell methodiek vond ik prettig zeker ook door de beeldende vorm ervan. Van daaruit zijn er nieuwe inzichten ontstaan en ‘verklaringen’ voor mijn gedrag en aanpak in het verleden. Ik heb de ervaring dat Raoul goed is in het inleven en verwoorden van de zaken waar ik mee ‘worstelde’. Hij is to the point en eerlijk met zijn benadering en adviezen (en soms ook streng 😉 wat ik prima vind overigens."

Onze coaching diensten

Eigenlijk is ieder coachingstraject maatwerk. Het gaat namelijk om een persoonlijk leertraject en de (leer-)vraag is bij iedere persoon weer anders. Naast het feit dat de vraag bij iedere persoon anders is, heeft ieder mens ook weer een heel eigen manier van registreren, leren en reageren.

Hieronder zie je onze coaching diensten verdeeld in 3 categorieën. hierin hebben wij de meest gevraagde coaching pakketten voor jou als ondernemer weggezet en toegelicht. Kom je er nou niet aan uit? Schroom niet om ons een mail te sturen met je vraag of terugbelverzoek. Uiteraard kan je ons ook meteen zelf bellen via de contact pagina. 

Welk doel streef je als ondernemer na met behulp van coaching?

Persoonlijke groei

Coaching om jouw persoonlijke vraagstuk(ken) aan te pakken. 

We helpen je om persoonlijke en zakelijke doelen te stellen en te realiseren. Ook kunnen we jouw angsten en belemmeringen helpen op te ruimen, patronen die niet langer ondersteunend zijn veranderen of we ondersteunen bij het vaststellen van (een nieuwe) focus.

Alles kan besproken worden. Ook stress en burn-out gaan we samen te lijf met als uiteindelijk doel om jou bewuster en met meer plezier te laten leven en werken vanuit jouw eigen kracht en talenten.

Team groei

Tijdens team groeisessies gaan we aan de slag om diverse aspecten van je team(s) te verbeteren.

We werken samen aan (betere) samenwerking, meer eenheid en structuur en een verbeterd onderling begrip en erkenning. Ook kunnen we ondersteuning bieden bij bewustwording van (team)rollen, het verdelen en oppakken van verantwoordelijkheden of het creëren van een positieve bedrijfscultuur gericht op groei. Ook leiderschap, conflicthantering en communicatie zijn mogelijke onderwerpen.

Bedrijf groei

Werken aan het verbeteren en laten groeien van je bedrijf op alle niveaus. Je mensen maken het bedrijf, maar hoe kan jij je bedrijf zodanig inrichten dat je optimaal kan groeien en ontwikkelen? 

Zijn je Visie en Missie helder gedefinieerd? Heb je een praktische en reële strategie?  Hoe laat je processen en structuren optimaal aansluiten bij te competenties en talenten van je medewerkers? Welke organisatiestructuur en -cultuur passen bij je organisatie en welke verdienmodellen zijn er allemaal mogelijk?

Allemaal onderwerpen waarmee we aan de slag kunnen gaan.

Subsidies coaching

Online coaching

In de afgelopen periode met alle Corona maatregelen heeft iedereen veel ervaring opgedaan met thuiswerken. Thuiswerken zal ook na opheffing van alle Corona maatregelen een belangrijk onderdeel blijven van het nieuwe ondernemen. 

Ook wij hebben veel ervaring opgedaan met thuiswerken en online coaching. Via Zoom en/of Skype kunnen onze coaches hele effectieve coaching- en trainingssessies voeren. Zeker voor 1-op-1 coaching zijn online sessie geen enkele belemmering om belangrijke (groei-) stappen te zetten in je eigen persoonlijke en zakelijke ontwikkeling.

Maar ‘live’, face-to-face coachingsessies blijven natuurlijk ook altijd nog mogelijk. Ook met in acht neming van nog eventueel geldende Corona maatregelen.

Wil je via de mail of telefonisch contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken?