Coaching

Coaching ButtonWat is coaching nu eigenlijk precies? Laten we beginnen met enkele definities. Van Dale heeft het bij het woord coachen over ‘begeleiden, opleiden, helpen’. Wikipedia is iets uitgebreider: ‘Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee.’

Coaching is dus duidelijk een zeer uitgebreid vakgebied. Met De Groeicoach richt ik me vooral op ondernemers met ambitie die zichzelf, hun bedrijf en/of hun medewerkers willen laten groeien. Het gaat daarbij om persoonlijke groei (van de ondernemer, de manager en/of de medewerkers) wat daarnaast ook duidelijk aantoonbaar zakelijk resultaat tot gevolg zal hebben.

 

Maatwerk coaching

Eigenlijk is ieder coachingstraject maatwerk. Het gaat namelijk om een persoonlijk leertraject en de (leer-)vraag is bij iedere persoon weer anders. Naast het feit dat de vraag bij iedere persoon anders is, heeft ieder mens ook weer een heel eigen manier van registreren, leren en reageren.
De Groeicoach biedt verschillende soorten coaching:

  • Één-op-één coaching: individuele vraagstukken worden aangepakt en gezamenlijk werken we naar het doel van het individu.
  • Groepscoaching: problemen en vraagstukken die door het werken in een groep ontstaan worden bespreekbaar gemaakt en gezamenlijk wordt naar oplossingen gezocht. Er worden positieve collectieve patronen van gedrag en denken nagestreefd.
  • Spiegelsessies: met de client wordt een specifieke situatie die op dit moment als onwenselijk wordt ervaren, besproken en indien mogelijk ook feitelijk doorlopen. Vanuit een objectieve positie geeft De Groeicoach terug wat er feitelijk gebeurt en ook wat er gevoelsmatig wordt ervaren. Deze informatie wordt gebruikt om een veranderingstraject vorm te geven.
  • Sparringssessie: Met een onafhankelijk en objectief persoon, indien gewenst een expert op een specifiek vakgebied, open en serieus het gesprek aangaan levert nieuwe inzichten. Dit soort sessies kan met mij persoonlijk of met één van vele experts uit mijn netwerk.

Tijdens de coachingssessies kunnen verschillende technieken en tools worden ingezet, afhankelijk van de vraag en de coachee.


Meer weten over de verschillende mogelijkheden?

Neem contact op, telefonisch via 06-24683644 of via de mail: info@degroeicoach.nl.