What?

Als Groeicoach help ik mensen die vastlopen in hun groeiproces om verder te groeien, zowel voor de onderneming of de afdeling, maar ook op persoonlijk vlak.

Ondernemer of manager
Ik ondersteun ondernemers en managers bij het helder krijgen van hun persoonlijke ambitie en visie en bij het herkennen en verwerken van (onbewuste) belemmerende gedachten en emoties. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte voor nieuwe initiatieven en kansen. Ik help mijn klanten om deze nieuwe ideeën om te zetten in actieplannen en hiermee aan de slag te gaan.

Onderneming of afdeling
Een ondernemer of manager zonder belemmerende gedachten en emoties is het startpunt voor de groei van een gezonde en ambitieuze organisatie. Voor mijn klanten maak ik het potentieel van de organisatie inzichtelijk. Als er nog geen bedrijfsvisie en -strategie gedefinieerd zijn, help ik bij het opstellen hiervan. Zijn deze er wel, dan evalueer ik samen met mijn klant of deze wenselijk en reëel zijn. Ook is het mogelijk om bestaande of nieuwe trajecten te implementeren of de organisatie een nieuwe richting te geven op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Medewerkers
Met hun personeel hebben ondernemers en managers een enorm groeipotentieel in handen. Ik zorg ervoor dat de talenten van de medewerkers helder zijn en aangewend kunnen worden. Hierdoor zullen medewerkers meer voldoening uit hun werk halen en meer persoonlijk geluk ervaren. Dit zorgt ervoor dat zij een sterkere intrinsieke motivatie hebben voor hun werkzaamheden en een grotere betrokkenheid bij de organisatie, met als gevolg dat zij een positieve attitude ontwikkelen ten opzichte van veranderingstrajecten. Ook medewerkers die al in een veranderingstraject zitten, maar die moeite hebben met hun rol hierin of die geen motivatie voor het traject ervaren, begeleid ik in dit proces. Dit zal een bevorderlijk effect hebben op de groei van de totale organisatie.