fbpx

Netwerk van professionals
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, talenten en sterktes. De Groeicoach maakt gebruik van een uitgebreid netwerk van professionals om zo de beste kwaliteit te kunnen leveren aan het totale traject. Uiteindelijk bepaalt de klant zelf welke externe professionals ingezet zullen worden in eventuele groeitrajecten. De Groeicoach kan hierin wel altijd de coördinatie en regisserende rol vervullen.

Betalingsmogelijkheden
Ik ben overtuigd van de toegevoegde waarde die ik als Groeicoach in veel situaties kan leveren bij de realisatie van groei. Net als in de gesprekken en groeitrajecten zijn vertrouwen, eerlijkheid en openheid de belangrijkste uitgangspunten. Dat geldt tevens voor de verschillende betalingsmogelijkheden.

Facturatie op uurbasis: Bestede uren worden direct per uur afgerekend tegen een vooraf bepaald tarief. Dit uurtarief is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de strategische waarde van het traject, de duur van het traject en de eventuele vervolgopdrachten.

Abonnementen: De klant betaalt een vast tarief voor een vooraf vastgesteld aantal adviesuren of -momenten per jaar. Met een afgesproken frequentie (eens per x weken) kom ik langs om de recente ontwikkelingen door te nemen en nieuwe plannen te maken of bestaande plannen bij te stellen.

Strippenkaart: De klant koopt een vast aantal adviesmomenten in, die hij naar eigen inzicht kan gebruiken (of kan schenken aan relaties).

Andere mogelijkheden: De Groeicoach staat altijd open voor andere betalingsmogelijkheden. Ik ben bereid om in overleg met de klant varianten te ontwikkelen die voor beide partijen werkzaam zijn. Ook ben ik bereid om deels risico te dragen voor het resultaat.