How?

De werkwijze van de Groeicoach is afhankelijk van de fase van het groeiproces. Het uitgangspunt van elke fase is om door een persoonlijke manier van werken het aanwezige potentieel te activeren en mens en onderneming daardoor  efficiënter, effectiever en gelukkiger te laten zijn.

De mens, ondernemer of manager is altijd het startpunt. Door middel van coachingsgesprekken, sparren en spiegelen geef ik mijn klant en mezelf inzicht in diens persoonlijke visie en overtuigingen. Ik ga op zoek naar belemmerende gedachten en emoties en hef deze op een constructieve manier op. Uitgangspunt voor alle gesprekken is de vraag waar de persoon zelf heen wil en waarin hij wil groeien.

De onderneming is de schakel tussen de ondernemer en zijn mensen. In deze fase van het groeiproces neem ik de onderneming onder de loep. Ook hierbij is de centrale vraag welke richting de organisatie op wil en welke doelen worden nagestreefd. Daarmee ga ik direct aan de slag door middel van het opstellen van actieplannen, altijd samen met de ondernemer of manager. Ondernemingsgroei omvat een breed vlak, waarbij gedacht kan worden aan groei op het gebied van strategie en visie, markt en marketing, innovatie, dienst- en productontwikkeling en interne reorganisatie en structurering. Om goede resultaten te kunnen boeken, maak ik gebruik van mijn uitgebreide netwerk van professionals, die voor specifieke situaties hun kennis en kunde kunnen inzetten (klik voor meer informatie over mijn netwerk hier).

Een onderneming of afdeling is echter niets zonder haar medewerkers. Om deze medewerkers mee te laten groeien met de onderneming of de afdeling ga ik tenslotte individuele gesprekken met hen aan, waarin ik op zoek ga naar wat zij kunnen en willen. Hierbij denk ik buiten de gekaderde functieprofielen om en kijk ik naar het potentieel van het individu. Ook ga ik met de medewerker op zoek naar belemmerende gedachten en emoties en help deze om te buigen in positieve overtuigingen activerende gedachten. Daarnaast zijn gesprekken met Human Resources en de ondernemer of manager zelf belangrijk om te kijken of de  leidinggevende weet wat de talenten van zijn medewerkers zijn en hoe deze ingezet kunnen worden.

In alle gesprekken die plaatsvinden tijdens het groeiproces gaat het over ambities, drijfveren en angsten. Om hier op de juiste manier mee om te kunnen gaan, is het belangrijk om te kunnen werken in wederzijds vertrouwen. Zowel integriteit als de vastberadenheid om te slagen spelen voor mij een belangrijke rol als Groeicoach. Dit vertrouwen is terug te zien in zowel mijn open manier van gesprekken voeren als in de mogelijkheden tot betaling (klik voor meer informatie over betalingsmogelijkheden hier).

Om mijn werk als Groeicoach goed te kunnen doen, zal ik tot slot ook mezelf blijven ontwikkelen. Dit zal met name zijn door middel van het volgen van inhoudelijke opleidingen, seminars en trainingen voor persoonlijke ontwikkeling. Zelf werk ik uiteraard ook met professionele coaches om aan mijn persoonlijke groeidoelstellingen te werken.