Duurzame inzetbaarheid van je mensen

Flag_of_Europe.svgHet Europese Sociale Fonds stelt in de periode 2014-2020 jaarlijks budget beschikbaar voor het thema Duurzame Inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

 

Toegevoegde waarde

Wil je dat je medewerkers tot wel 4x zoveel toegevoegde waarde leveren aan je business dan ze nu mogelijk doen?

Onderzoek van Mercer (2014) toont aan dat betrokken medewerkers tot 4x zoveel waarde toevoegen aan een bedrijf dan hun niet betrokken collega’s. En onderzoek van Gallup (2013) toonde aan dat in Nederland slechts 9% van de medewerkers echt betrokken is. Zo erg is het vast niet bij jullie bedrijf, maar toch geven deze onderzoeken aan dat er nog enorm veel kansen voor groei binnen bedrijven. Hoe zit dat bij jou bedrijf?

Het mooie is, om die betrokkenheid te vergroten en om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken is er een prachtige Europese subsidie beschikbaar. Vanuit het Europese Sociale Fonds kunnen ondernemers 50% van de kosten van een dergelijk traject vergoed krijgen, tot een maximum bedrag van € 10.000,—. Werken aan groei van je mensen en van je organisatie en daar subsidie voor krijgen? Bijna te mooi voor woorden, maar het is toch echt waar. Ik kan je vanuit De Groeicoach en met mijn netwerk helpen om deze persoonlijke en zakelijke groei te realiseren. Daar kan je toch geen NEE tegen zeggen?

Persoonlijke groei voor zakelijk resultaat

Dit is ons motto. Door mensen, of dit nu de ondernemer zelf is of zijn/haar medewerkers, te laten werken vanuit hun persoonlijke talenten, ambities en vakmanschap haal je het beste uit deze mensen naar boven. Bovendien zijn Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Vrijheid de belangrijkste factoren voor betrokkenheid en werkplezier. Ik help je om deze zaken binnen je organisatie te vergroten. En dit groeiproces begint bij bewustwording.

Vanuit het Europese Sociale Fonds is afgelopen jaar 30 mln euro beschikbaar gesteld voor het vergroten van Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers binnen bedrijven en instellingen. De verwachting is dat dit jaar een vergelijkbaar bedrag beschikbaar gesteld wordt voor nieuw projecten. De regeling wordt naar alle waarschijnlijkheid midden oktober opengesteld. Aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst. Wil je gebruik maken van deze regeling, dan moet je er dus op tijd bij zijn.

Thema’s

Thema’s van activiteiten die onder deze regeling kunnen worden uitgevoerd zijn:

    • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
    • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
    • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
    • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Klinkt dit alles je goed in de oren? Vast wel, want zeg nou zelf, wie wil er nou niet werken aan persoonlijk een zakelijk groei, met een stukje financiering door de overheid?

En waarschijnlijk ken je ook nog wel andere ondernemers waarvoor dit een mooi cadeautje is. Wij komen graag een keer vrijblijven kennismaken. We kunnen je dan meer vertellen over de regeling en onze ervaring hier mee. Ook kunnen we dan bespreken hoe De Groeicoach ondersteuning kan bieden bij de aanvraag en de uitvoering van het (subsidie) traject.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op hier.

Hoogte subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Het budget voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is voor komend tijdvak € 30.000.000,–. Het beschikbare subsidiebudget per traject bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd op € 10.000,-. De inschrijftermijn is inmiddels gesloten, maar de verwachting is dat in oktober/november 2017 een nieuwe tranche beschikbaar gesteld word. Maar je kan natuurlijk ook zonder subsidie aan de slag. Je mensen zijn uiteindelijke je grootste kapitaal.

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een afspraak of aanvraag. Bel 06-2468 3644 of mail naar info@degroeicoach.nl.

 

Verschillende-soorten-mensen