Duurzame inzetbaarheid van je mensen

Flag_of_Europe.svgGoed nieuws! Het Europese Sociale Fonds stelt de komende periode (2018-2019) weer budget beschikbaar voor voor bedrijven die aan de slag willen met het thema Duurzame Inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. En wie wil dat nou niet? Er worden drie nieuwe tijdvakken gedefinieerd en per tijdvak is €15 miljoen beschikbaar. Per aanvraag zal maximaal € 12.500,– beschikbaar zijn (voorheen €10.000,–).

Het eerstvolgende tijdvak voor indiening loopt van 25 juni 2018 (09.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur).
De tweede aanvraagperiode loopt van 12 tot en met 16 november 2018 en de derde aanvraagperiode van 8 tot en met 12 april 2019. Een bedrijf kan slechts in één van de drie tijdvakken een subsidie toegewezen krijgen.

De Groeicoach biedt ondersteuning bij zowel de uitvoer als de aanvraag van de subsidieregeling.

Toegevoegde waarde

Wil je dat je medewerkers tot wel 4x zoveel toegevoegde waarde leveren aan je business dan ze nu mogelijk doen?

Onderzoek van Mercer (2014) toont aan dat betrokken medewerkers tot 4x zoveel waarde toevoegen aan een bedrijf dan hun niet betrokken collega’s. En onderzoek van Gallup (2013) toonde aan dat in Nederland slechts 9% van de medewerkers echt betrokken is. Zo erg is het vast niet bij jullie bedrijf, maar toch geven deze onderzoeken aan dat er nog enorm veel kansen voor groei binnen bedrijven. Hoe zit dat bij jou bedrijf?

Het mooie is, om die betrokkenheid te vergroten en om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken is er een prachtige Europese subsidie beschikbaar. Vanuit het Europese Sociale Fonds kunnen ondernemers 50% van de kosten van een dergelijk traject vergoed krijgen, tot een maximum bedrag van € 12.500,—. Werken aan groei van je mensen en van je organisatie en daar subsidie voor krijgen? Bijna te mooi voor woorden, maar het is toch echt waar. Vanuit De Groeicoach kunnen wij helpen om deze persoonlijke en zakelijke groei te realiseren. Daar kan je toch geen NEE tegen zeggen?

Persoonlijke groei voor zakelijk resultaat

Dit is ons motto. Door mensen, of dit nu de ondernemer zelf is of zijn/haar medewerkers, te laten werken vanuit hun persoonlijke talenten, ambities en vakmanschap haal je het beste uit deze mensen naar boven. Bovendien zijn Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Vrijheid de belangrijkste factoren voor betrokkenheid en werkplezier. Ik help je om deze zaken binnen je organisatie te vergroten. En dit groeiproces begint bij bewustwording.

Vanuit het Europese Sociale Fonds is afgelopen jaren al velen miljoenen (€ 30 mln euro alleen al voor tijdvak 2016-2017) beschikbaar gesteld voor het vergroten van Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers binnen bedrijven en instellingen. Aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst. Wil je gebruik maken van deze regeling, dan moet je er dus op tijd bij zijn. Er is momenteel (mei 2018) aangekondigd dat er weer drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld gaan worden met ieder een budget van €15 miljoen. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een aanvraag indienen. De eerste aanvraag openstelling zal lopen van 25 juni 2018 (09.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur).

Alleen volledige subsidieaanvragen zullen in behandeling worden genomen. Bij overschrijding van het subsidieplafond zal door middel van loting vastgesteld worden welke aanvragen gehonoreerd worden. De maximale subsidie (op directe kosten voor de inhuur van een adviseur) bedraagt € 12.500 per project. Dat was voorheen € 10.000.

De precieze regeling zal binnenkort worden gepubliceerd. Dan zullen ook de twee andere openstellingen bekend zijn. Waarschijnlijk zullen de criteria niet veel afwijken van de criteria van tijdvak 2016-2017. De toenmalige thema’s waarvoor subsidie aangevraagd kon worden staan hieronder.

Thema’s

Thema’s van activiteiten die onder deze regeling kunnen worden uitgevoerd zijn:

    • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
    • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
    • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
    • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Klinkt dit alles je goed in de oren? Vast wel, want zeg nou zelf, wie wil er nou niet werken aan persoonlijk een zakelijk groei, met een stukje financiering door de overheid?

En waarschijnlijk ken je ook nog wel andere ondernemers waarvoor dit een mooi cadeautje is. Wij komen graag een keer vrijblijven kennismaken. We kunnen je dan meer vertellen over de regeling en onze ervaring hier mee. Ook kunnen we dan bespreken hoe De Groeicoach ondersteuning kan bieden bij de aanvraag en de uitvoering van het (subsidie) traject.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op hier.

Hoogte subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Het budget voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is voor komend tijdvak € 15.000.000,–. Het beschikbare subsidiebudget per traject bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd op € 12.500,- (voorheen was dit maximaal €10.000). De inschrijftermijn loopt van 25 juni 2018 (09.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur). Hierna volgen nog twee inschrijf tijdvakken, te weten van 12-16 november 2018 en van 8-12 april 2019. Een onderneming kan hooguit in één tijdvak een subsidie ontvangen. Wil je meer informatie over deze regeling of wil je aan de slag met een concrete aanvraag, neem dan direct contact met ons op (06-24683644 of info@degroeicoach.nl)

Maar je kan natuurlijk ook zonder subsidie aan de slag. Je mensen zijn uiteindelijke je grootste kapitaal.

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een afspraak of aanvraag. Bel 06-2468 3644 of mail naar info@degroeicoach.nl.

 

Verschillende-soorten-mensen

BewarenBewaren