fbpx

Andrea Teeuwisse - Groeicoach/Trainer

Groeicoach en trainer Andrea Teeuwisse zet haar kennis en expertise graag in om teams beter te laten samenwerken en is daarnaast MapsTell Guide en heeft ze ervaring met systemisch werken.

Groeicoach Andrea Teeuwisse

Persoonlijk profiel:

 • Naam: Andrea Teeuwisse
 • Functie/titel: (team)coach / trainer op het gebied van (persoonlijk) leiderschap; gedrag en samenwerking
 • Leeftijd: geboren in 1969
 • Locatie/plaats: Eindhoven (met een actieradius van circa 100 km)
 • Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag en in een enkel geval ’s-avonds en/of in het weekend
 • Relevante (coach)opleidingen:
  • Beroepsopleiding Coach Practitioner
  • Deep Democracy Level 1
  • Systemisch werken
 • Hobby’s: Zingen, feestjes organiseren, wandelen, avonturen beleven, reizen, fotografie. Vrijwilligerswerk: burgerhulpverlener bij reanimaties voor HartslagNu; EHBO.

Andrea's persoonlijke drive

Mijn uitgangspunt is dat iedereen het in zich heeft om zich verder te ontwikkelen en zijn volledige potentieel te benutten.  Daarbij komt mijn drive met name voort uit mijn kernwaarden:

 • Vertrouwen: Ik handel vanuit vertrouwen en ga ervan uit dat mijn klanten hetzelfde doen.
 • Respect: Op basis van respect bezie ik ieders opvattingen, ook als die verschillen van de mijne. Ieder mens verdient het om waardering te krijgen voor diens kwaliteiten, vaardigheden en prestaties. Mensen die bij mij aankloppen, kunnen rekenen op een respectvolle houding om in alle vrijheid hun eigen gedachten en gedrag onder de loep te nemen.
 • Gelijkwaardigheid: Ik geloof dat geen enkel mens meer waard is dan een ander. Ieder individu heeft zijn eigen unieke manier om zich te uiten, te ontplooien en zijn of haar leven vorm te geven. Ik ga op een gelijkwaardige manier met ieders verschillen om.
 • Integriteit: Mensen die bij mijn aankloppen, kunnen ervan uitgaan dat er zorgvuldig met hun persoonlijke gedachtengoed wordt omgegaan. Ik geeft de garantie te allen tijde een betrouwbare gesprekspartner te zijn.

Andrea's specialisaties

Mijn specialisatie ligt vooral op het vlak van teamcoaching, ondernemerscoaching en trainingen geven, met als belangrijkste aandachtspunten (persoonlijk) leiderschap, gedrag en samenwerking.
Specifieke kenmerken en ervaringen:

 • Bedrijven met aandacht voor de menselijke maat
 • Burn-out problematiek
 • Duurzaamheid / People-Planet-Profit
 • Familiesystemen
 • Internationale werkervaring (met name Italië), interculturele verschillen
 • Maatschappelijk betrokken
 • (Sociale) Innovatie
 • Teams waar “gedoe” is
 • Werken met ondernemers
 

Sectoren met speciale ervaring:

 • de bouw
 • de zorg (met name ziekenhuizen)
 • high tech
 

Als voormalig innovatieadviseur ben ik gewend te kijken naar nieuwe mogelijkheden van zien en werken. (Sociale) innovatie kan een cruciale rol spelen in het wendbaar houden van je bedrijf, in het flexibel omgaan met tegenslagen, in het kweken van veerkracht.

We leven in een alsmaar complexer wordende maatschappij, waarbij het essentieel is goed overzicht te houden en gedegen, bewuste keuzes te maken. Ik begeleid mensen in het maken van die keuzes, op basis van de eigen waarden en normen.

Andrea's werkmethodes

Ik ben open en concreet, gewend aan het werken met doortastende professionals die verder durven te kijken. Ik ga altijd uit van mogelijkheden, niet van belemmeringen. Mijn aanpak kenmerkt zich door te werken met diepgang, nuchterheid, intuïtie, betrokkenheid en lef. De rode draad in mijn werk is verbinding van mensen met elkaar, met hun omgeving en vooral met zichzelf (quote van een klant van mij). Ik gebruik verschillende methodieken en modellen, afhankelijk van de vraag en de situatie. Ik maak onder andere gebruik van:
  • NLP
  • Systemisch werken
  • Transactionele Analyse
  • Voice Dialogue  
  • DISC/Maps Tell
  • Deep Democracy
  • Nuchterheid en gezond verstand
Groeicoach Andrea Teeuwisse 2

Andrea's verhaal

Ik ben gefascineerd door de enorme verscheidenheid aan mensen en tegelijkertijd door het feit dat al die verschillende mensen steeds weer met dezelfde universele thema’s worstelen. Ik ben in mijn benadering respectvol confronterend. Zo daag ik mensen uit om kritisch naar zichzelf te kijken en hun grenzen te verleggen, met als doel dichter bij de kern te komen. Pas als je weet wat je echt wilt, kun je er alles aan doen om dat waar te maken. 

Mensen die mij goed kennen omschrijven mij als: creatief, ondernemend, leergierig, stevige persoonlijkheid, maatschappelijk betrokken.

Mijn stijl: betrokken, integer, inlevend, oordeelloos luisterend, pragmatisch, professioneel en soms confronterend.